Selectează o Pagină

Situaţii financiare 2012

BILANŢ PRESCURTAT

la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorului

Sold la:

01.01.2012

31.12.2012

A. Active imobilizate

I. Imobilizǎri necorporale

0

0

II. Imobilizǎri corporale

398.552

383.918

III. Imobilizǎri financiare

0

0

      Active imobilizate – Total

398.552

383.918

B. Active circulante

I. Stocuri

0

40.443

II. Creanţe

3.771

10.472

III. Investiţii financiare pe termen scurt

0

0

IV. Casa şi conturi la bǎnci

60.144

91.736

      Active circulante -Total

63.915

142.651

C. Cheltuieli în avans

0

0

D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an

1.982

1.380

E. Active circulante nete/Datorii curente nete

61.933

141.271

F. Total active minus datorii curente

460.485

525.189

G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite

într-o perioadǎ mai mare de un an

0

0

H. Provizioane

0

0

I. Venituri în avans, din care:

0

0

    Subvenţii pentru investiţii

0

0

    Venituri înregistrate în avans

0

0

J. Capital Si rezerve

    I. Capital

500

500

    II. Rezerve din reevaluare

204.003

204.003

    III. Rezerve

0

0

    IV. Excedentul/Profitul sau    Sold C 117

238.497

255.982

           Deficitul/Pierderea rep.   Sold D 117

0

0

    V. Excedentul/Profitul sau     Sold C 121

17.485

64.704

         Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121

0

0

Repartizarea exceed./profitului

0

0

Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l.

0

0

Repartizarea prof.priv.act.econ.

0

0

Capitaluri proprii – Total

460.485

525.189

Fondul social al membrilor CAR

0

0

Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR

0

0

Fondul de rulment al asoc.de proprietari

0

0

Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial

0

0

Capitaluri – Total

460.485

525.189

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor

Exerciţiul financiar:

31.12.2011

31.12.2012

I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial

282.565

327.938

II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial

265.080

263.234

III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial
          Excedent

17.485

64.704

          Deficit

0

0

IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ

0

0

V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ

0

0

VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ
          Excedent

0

0

          Deficit

0

0

VII. Venituri din activitǎţile economice

0

0

VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice

0

0

IX. Rezultatul activitǎţilor economice
          Profit

0

0

          Pierdere

0

0

X. Venituri totale

282.565

327.938

XI. Cheltuieli totale

265.080

263.234

XII. Rezultatul net al exerciţiului
          Excedent

17.485

64.704

          Deficit

0

0

Format PDF: Situatii financiare 2012

 

%d blogeri au apreciat: