Selectează o Pagină

Situaţii financiare 2013

BILANŢ PRESCURTAT

la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului Sold la:
01.01.2013 31.12.2013
A. Active imobilizate    
I. Imobilizǎri necorporale 0 0
II. Imobilizǎri corporale 383.918 646.166
III. Imobilizǎri financiare 0 0
      Active imobilizate – Total 383.918 646.166
B. Active circulante    
I. Stocuri 40.443 48.839
II. Creanţe 10.472 12.181
III. Investiţii financiare pe termen scurt 0 0
IV. Casa şi conturi la bǎnci 91.736 59.591
      Active circulante -Total 142.651 121.611
C. Cheltuieli în avans 0 0
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an 1.380 9.734
E. Active circulante nete/Datorii curente nete 141.271 110.877
F. Total active minus datorii curente 525.189 757.043
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite

într-o perioadǎ mai mare de un an

0 0
H. Provizioane 0 0
I. Venituri în avans, din care: 0 0
    Subvenţii pentru investiţii 0 0
    Venituri înregistrate în avans 0 0
J. Capital Si rezerve    
    I. Capital 500 500
    II. Rezerve din reevaluare 204.003 159.903
    III. Rezerve 0 0
    IV. Excedentul/Profitul sau    Sold C 117 255.982 320.686
           Deficitul/Pierderea rep.   Sold D 117 0 0
    V. Excedentul/Profitul sau     Sold C 121 64.704 275.954
         Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 0 0
Repartizarea exceed./profitului 0 0
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. 0 0
Repartizarea prof.priv.act.econ. 0 0
Capitaluri proprii – Total 525.189 757.043
Fondul social al membrilor CAR 0 0
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR 0 0
Fondul de rulment al asoc.de proprietari 0 0
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial 0 0
Capitaluri – Total 525.189 757.043
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor Exerciţiul financiar:
31.12.2012 31.12.2013
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial 327.938 799.578
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial 263.234 523.624
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial    
          Excedent 64.704 275.954
          Deficit 0 0
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ    
          Excedent 0 0
          Deficit 0 0
VII. Venituri din activitǎţile economice 0 0
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice 0 0
IX. Rezultatul activitǎţilor economice    
          Profit 0 0
          Pierdere 0 0
X. Venituri totale 327.938 799.578
XI. Cheltuieli totale 263.234 523.624
XII. Rezultatul net al exerciţiului    
          Excedent 64.704 275.954
          Deficit 0 0

 

%d blogeri au apreciat: