Selectează o Pagină

Situaţii financiare 2015

BILANŢ PRESCURTAT

la data de 31.12.2015

Denumirea indicatorului Sold la:
01.01.2015 31.12.2015
A. Active imobilizate    
I. Imobilizǎri necorporale 0 0
II. Imobilizǎri corporale 734.574 723.746
III. Imobilizǎri financiare 0 0
      Active imobilizate – Total 734.574 723.746
B. Active circulante    
I. Stocuri 27.407 41.663
II. Creanţe 11.704 7.146
III. Investiţii financiare pe termen scurt 0 0
IV. Casa şi conturi la bǎnci 41.179 62.366
      Active circulante -Total 80.290 111.175
C. Cheltuieli în avans 0 0
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an 13.630 17.254
E. Active circulante nete/Datorii curente nete 66.660 93.921
F. Total active minus datorii curente 801.234 817.667
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite

într-o perioadǎ mai mare de un an

0 0
H. Provizioane 0 0
I. Venituri în avans, din care: 0 0
    Subvenţii pentru investiţii 0 0
    Venituri înregistrate în avans 0 0
J. Capital şi rezerve    
    I. Capital 500 500
    II. Rezerve din reevaluare 175.503 175.503
    III. Rezerve 0 0
    IV. Excedentul/Profitul sau    Sold C 117 596.640 625.231
           Deficitul/Pierderea rep.   Sold D 117 0 0
    V. Excedentul/Profitul sau     Sold C 121 28.591 16.433
         Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 0 0
Repartizarea exceed./profitului 0 0
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. 0 0
Repartizarea prof.priv.act.econ. 0 0
Capitaluri proprii – Total 801.234 817.667
Fondul social al membrilor CAR 0 0
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR 0 0
Fondul de rulment al asoc.de proprietari 0 0
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial 0 0
Capitaluri – Total 801.234 817.667
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

la data de 31.12.2015

Denumirea indicatorilor Exerciţiul financiar:
31.12.2014 31.12.2015
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial 608.561 467.358
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial 579.970 450.925
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial    
          Excedent 28.591 16.433
          Deficit 0 0
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ    
          Excedent 0 0
          Deficit 0 0
VII. Venituri din activitǎţile economice 0 0
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice 0 0
IX. Rezultatul activitǎţilor economice    
          Profit 0 0
          Pierdere 0 0
X. Venituri totale 608.561 467.358
XI. Cheltuieli totale 579.970 450.925
XII. Rezultatul net al exerciţiului    
          Excedent 28.591 16.433
          Deficit 0 0

Format PDF: Situatii financiare 2015

%d blogeri au apreciat: