Selectează o Pagină

Situații financiare 2016

BILANŢ PRESCURTAT

la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului Sold la:
01.01.2016 31.12.2016
A. Active imobilizate
I. Imobilizǎri necorporale 0 0
II. Imobilizǎri corporale 723.746 706.757
III. Imobilizǎri financiare 0 0
      Active imobilizate – Total 723.746 706.757
B. Active circulante
I. Stocuri 41.663 31.489
II. Creanţe 7.146 0
III. Investiţii financiare pe termen scurt 0 0
IV. Casa şi conturi la bǎnci 62.366 29.313
      Active circulante -Total 111.175 60.802
C. Cheltuieli în avans 0 0
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an 17.254 9.132
E. Active circulante nete/Datorii curente nete 93.921 51.670
F. Total active minus datorii curente 817.667 758.427
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite

într-o perioadǎ mai mare de un an

0 0
H. Provizioane 0 0
I. Venituri în avans, din care: 0 0
    Subvenţii pentru investiţii 0 0
    Venituri înregistrate în avans 0 0
J. Capital şi rezerve
    I. Capital 500 500
    II. Rezerve din reevaluare 175.503 178.847
    III. Rezerve 0 0
    IV. Excedentul/Profitul sau    Sold C 117 625.231 641.664
           Deficitul/Pierderea rep.   Sold D 117 0 0
    V. Excedentul/Profitul sau     Sold C 121 16.433 0
         Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 0 62.584
Repartizarea exceed./profitului 0 0
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. 0 0
Repartizarea prof.priv.act.econ. 0 0
Capitaluri proprii – Total 817.667 758.427
Fondul social al membrilor CAR 0 0
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR 0 0
Fondul de rulment al asoc.de proprietari 0 0
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial 0 0
Capitaluri – Total 817.667 758.427
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor Exerciţiul financiar:
31.12.2015 31.12.2016
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial 467.358 341.741
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial 450.925 404.325
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial
          Excedent 16.433 0
          Deficit 0 62.584
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ
          Excedent 0 0
          Deficit 0 0
VII. Venituri din activitǎţile economice 0 0
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice 0 0
IX. Rezultatul activitǎţilor economice
          Profit 0 0
          Pierdere 0 0
X. Venituri totale 467.358 341.741
XI. Cheltuieli totale 450.925 404.325
XII. Rezultatul net al exerciţiului
          Excedent 16.433 0
          Deficit 0 62.584
%d blogeri au apreciat: