Selectează o Pagină

Situații financiare 2017

BILANŢ PRESCURTAT

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului Sold la:
01.01.2017 31.12.2017
A. Active imobilizate    
I. Imobilizǎri necorporale 0 0
II. Imobilizǎri corporale 706.757 688.417
III. Imobilizǎri financiare 0 0
      Active imobilizate – Total 706.757 688.417
B. Active circulante    
I. Stocuri 31.489 44.588
II. Creanţe 0 7.731
III. Investiţii financiare pe termen scurt 0 0
IV. Casa şi conturi la bǎnci 29.313 45.820
      Active circulante -Total 60.802 98.139
C. Cheltuieli în avans 0 16.571
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an 9.132 32.065
E. Active circulante nete/Datorii curente nete 51.670 82.645
F. Total active minus datorii curente 758.427 771.062
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite

într-o perioadǎ mai mare de un an

0 0
H. Provizioane 0 0
I. Venituri în avans, din care: 0 0
    Subvenţii pentru investiţii 0 0
    Venituri înregistrate în avans 0 0
J. Capital şi rezerve    
    I. Capital 500 500
    II. Rezerve din reevaluare 178.847 178.847
    III. Rezerve 0 0
    IV. Excedentul/Profitul sau    Sold C 117 641.664 579.080
           Deficitul/Pierderea rep.   Sold D 117 0 0
    V. Excedentul/Profitul sau     Sold C 121 0 12.635
         Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 62.584 0
Repartizarea exceed./profitului 0 0
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. 0 0
Repartizarea prof.priv.act.econ. 0 0
Capitaluri proprii – Total 758.427 771.062
Fondul social al membrilor CAR 0 0
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR 0 0
Fondul de rulment al asoc.de proprietari 0 0
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial 0 0
Capitaluri – Total 758.427 771.062
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor Exerciţiul financiar:
31.12.2016 31.12.2017
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial 341.741 434.186
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial 404.325 421.551
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial    
          Excedent 0 12.635
          Deficit 62.584 0
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ   0
          Excedent 0 0
          Deficit 0 0
VII. Venituri din activitǎţile economice 0 0
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice 0 0
IX. Rezultatul activitǎţilor economice   0
          Profit 0 0
          Pierdere 0 0
X. Venituri totale 341.741 434.186
XI. Cheltuieli totale 404.325 421.551
XII. Rezultatul net al exerciţiului    
          Excedent 0 12.635
          Deficit 62.584 0

 

%d blogeri au apreciat: