Selectează o Pagină

Situatii financiare 2018

BILANŢ PRESCURTAT la data de 31.12.2018
Denumirea indicatorului Sold la:
01.01.2018 31.12.2018
A. Active imobilizate    
I. Imobilizǎri necorporale 0  
II. Imobilizǎri corporale 688.417  
III. Imobilizǎri financiare 0  
      Active imobilizate – Total 688.417  
B. Active circulante    
I. Stocuri 44.588  
II. Creanţe 7.731  
III. Investiţii financiare pe termen scurt 0  
IV. Casa şi conturi la bǎnci 45.820  
      Active circulante -Total 98.139  
C. Cheltuieli în avans 16.571  
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an 32.065  
E. Active circulante nete/Datorii curente nete 82.645  
F. Total active minus datorii curente 771.062  
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite într-o perioadǎ mai mare de un an 0  
H. Provizioane 0  
I. Venituri în avans, din care: 0  
    Subvenţii pentru investiţii 0  
    Venituri înregistrate în avans 0  
J. Capital şi rezerve    
    I. Capital 500  
    II. Rezerve din reevaluare 178.847  
    III. Rezerve 0  
    IV. Excedentul/Profitul sau    Sold C 117 579.080  
           Deficitul/Pierderea rep.   Sold D 117 0  
    V. Excedentul/Profitul sau     Sold C 121 12.635  
         Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 0  
Repartizarea exceed./profitului 0  
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. 0  
Repartizarea prof.priv.act.econ. 0  
Capitaluri proprii – Total 771.062  
Fondul social al membrilor CAR 0  
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR 0  
Fondul de rulment al asoc.de proprietari 0  
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial 0  
Capitaluri – Total 771.062  
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI la data de 31.12.2016
Denumirea indicatorilor Exerciţiul financiar:
31.12.2017 31.12.2018
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial 434.186 438.740
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial 421.551 437.357
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial    
          Excedent 12.635 1.383
          Deficit 0 0
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ 0 0
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ    
          Excedent 0 0
          Deficit 0 0
VII. Venituri din activitǎţile economice 0 0
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice 0 0
IX. Rezultatul activitǎţilor economice    
          Profit 0 0
          Pierdere 0 0
X. Venituri totale 434.186 438.740
XI. Cheltuieli totale 421.551 437.357
XII. Rezultatul net al exerciţiului    
          Excedent 12.635 1.383
          Deficit 0 0
%d blogeri au apreciat: