Selectează o Pagină

Situatii financiare 2018

BILANŢ PRESCURTAT la data de 31.12.2018
Denumirea indicatoruluiSold la:
01.01.201831.12.2018
A. Active imobilizate  
I. Imobilizǎri necorporale00
II. Imobilizǎri corporale688.4171.920.150
III. Imobilizǎri financiare00
      Active imobilizate – Total688.4171.920.150
B. Active circulante  
I. Stocuri44.58823.933
II. Creanţe7.7315.030
III. Investiţii financiare pe termen scurt00
IV. Casa şi conturi la bǎnci45.82058.519
      Active circulante -Total98.13987.482
C. Cheltuieli în avans16.5710
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an32.0651.796
E. Active circulante nete/Datorii curente nete82.64585.686
F. Total active minus datorii curente771.0622.005.836
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite într-o perioadǎ mai mare de un an06.316
H. Provizioane00
I. Venituri în avans, din care:00
    Subvenţii pentru investiţii00
    Venituri înregistrate în avans00
J. Capital şi rezerve  
    I. Capital500500
    II. Rezerve din reevaluare178.8471.405.922
    III. Rezerve00
    IV. Excedentul/Profitul sau    Sold C 117579.080591.715
           Deficitul/Pierderea rep.   Sold D 11700
    V. Excedentul/Profitul sau     Sold C 12112.6351.383
         Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 12100
Repartizarea exceed./profitului00
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l.00
Repartizarea prof.priv.act.econ.00
Capitaluri proprii – Total771.0621.999.520
Fondul social al membrilor CAR00
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR00
Fondul de rulment al asoc.de proprietari00
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial00
Capitaluri – Total771.0621.999.520
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI la data de 31.12.2016
Denumirea indicatorilorExerciţiul financiar:
31.12.201731.12.2018
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial434.186438.740
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial421.551437.357
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial  
          Excedent12.6351.383
          Deficit00
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ00
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ00
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ  
          Excedent00
          Deficit00
VII. Venituri din activitǎţile economice00
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice00
IX. Rezultatul activitǎţilor economice  
          Profit00
          Pierdere00
X. Venituri totale434.186438.740
XI. Cheltuieli totale421.551437.357
XII. Rezultatul net al exerciţiului  
          Excedent12.6351.383
          Deficit00
%d blogeri au apreciat: