Selectează o Pagină

Situatii financiare 2019

BILANŢ la data de 31.12.2019
Denumirea indicatoruluiSold la:
01.01.201931.12.2019
A. Active imobilizate – Total1.920.1501.882.444
I. Imobilizǎri necorporale00
II. Imobilizǎri corporale1.920.1501.882.444
III. Imobilizǎri financiare00
B. Active circulante – Total87.482162.435
I. Stocuri23.93393.672
II. Creanţe5.0302.250
III. Investiţii financiare pe termen scurt00
IV. Casa şi conturi la bǎnci58.51966.513
C. Cheltuieli în avans02.500
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an1.79611.904
E. Active circulante nete/Datorii curente nete85.686153.031
F. Total active minus datorii curente2.005.8362.035.475
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite într-o perioadǎ mai mare de un an6.3160
H. Provizioane00
I. Venituri în avans, din care:00
    Subvenţii pentru investiţii00
    Venituri înregistrate în avans00
J. Capital şi rezerve  
    I. Capital500500
    II. Rezerve din reevaluare1.405.9221.408.294
    III. Rezerve00
IV. Rezultatul reportat reprezentând:  
     Excedentul/Profitul rep. activităţi fără scop patrimonial    Sold C 1171591.715568.784
           Deficitul/Pierderea rep. activităţi fără scop patrimonial  Sold D 117100
     Excedentul/Profitul rep. activităţi economice    Sold C 1172024.315
           Deficitul/Pierderea rep. activităţi economice  Sold D 117200
    V. Excedentul/Profitul sau    1.38333.582
         Deficitul/Pierderea ex.fin.00
Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 12111.38329.647
Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 121100
Profit privind activităţile economice Sold C 121303.935
Pierdere privind activităţile economice Sold D 121300
Repartizarea exceed./profitului00
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l.00
Repartizarea prof.priv.act.econ.00
Capitaluri proprii – Total1.999.5202.035.475
Fondul social al membrilor CAR00
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR00
Fondul de rulment al asoc.de proprietari00
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial00
Capitaluri – Total1.999.5202.035.475
 
CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI la data de 31.12.2019
Denumirea indicatorilorExerciţiul financiar:
31.12.201831.12.2019
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial438.740518.884
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial437.357489.237
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial  
          Excedent1.38329.647
          Deficit00
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ00
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ00
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ  
          Excedent00
          Deficit00
VII. Venituri din activitǎţile economice018.083
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice014.148
IX. Rezultatul activitǎţilor economice  
          Profit03.935
          Pierdere00
X. Venituri totale438.740536.967
XI. Cheltuieli totale437.357503.385
XII. Rezultatul net al exerciţiului  
          Excedent1.38333.582
          Deficit00
%d blogeri au apreciat: