Selectează o Pagină

Situatii financiare 2020

BILANŢ la data de 31.12.2020
Denumirea indicatoruluiSold la:
01.01.202031.12.2020
A. Active imobilizate – Total1.882.4441.843.080
I. Imobilizǎri necorporale00
II. Imobilizǎri corporale1.882.4441.843.080
III. Imobilizǎri financiare00
B. Active circulante – Total162.435200.562
I. Stocuri93.672100.035
II. Creanţe2.2505.775
III. Investiţii financiare pe termen scurt00
IV. Casa şi conturi la bǎnci66.51394.752
C. Cheltuieli în avans2.5002.500
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an11.90410.874
E. Active circulante nete/Datorii curente nete153.031192.188
F. Total active minus datorii curente2.035.4752.035.268
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite într-o perioadǎ mai mare de un an00
H. Provizioane00
I. Venituri în avans, din care:00
    Subvenţii pentru investiţii00
    Venituri înregistrate în avans00
J. Capital şi rezerve  
    I. Capital500500
    II. Rezerve din reevaluare1.408.2941.408.294
    III. Rezerve00
IV. Rezultatul reportat reprezentând:  
     Excedentul/Profitul rep. activităţi fără scop patrimonial    Sold C 1171568.784598.431
           Deficitul/Pierderea rep. activităţi fără scop patrimonial  Sold D 117100
     Excedentul/Profitul rep. activităţi economice    Sold C 117224.31528.250
           Deficitul/Pierderea rep. activităţi economice  Sold D 117200
    V. Excedentul/Profitul sau    33.5820
         Deficitul/Pierderea ex.fin.0207
Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 121129.6470
Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 121103.274
Profit privind activităţile economice Sold C 12133.9353.067
Pierdere privind activităţile economice Sold D 121300
Repartizarea exceed./profitului00
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l.00
Repartizarea prof.priv.act.econ.00
Capitaluri proprii – Total2.035.4752.035.268
Fondul social al membrilor CAR00
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR00
Fondul de rulment al asoc.de proprietari00
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial00
Capitaluri – Total2.035.4752.035.268
 
CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI la data de 31.12.2020
Denumirea indicatorilorExerciţiul financiar:
31.12.201931.12.2020
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial518.884701.843
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial489.237705.117
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial  
          Excedent29.6470
          Deficit03.274
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ00
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ00
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ  
          Excedent00
          Deficit00
VII. Venituri din activitǎţile economice18.08320.683
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice14.14817.616
IX. Rezultatul activitǎţilor economice  
          Profit3.9353.067
          Pierdere00
X. Venituri totale536.967722.526
XI. Cheltuieli totale503.385722.733
XII. Rezultatul net al exerciţiului  
          Excedent33.5820
          Deficit0207
%d blogeri au apreciat: