Selectează o Pagină

Despre noi

Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera este o persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, fără scop patrimonial, non-profit, apolitică, înfiinţată conform ordonanţei guvernului nr. 26/2000 şi a decretului lege 31/1954.

Asociaţia s-a constituit pe o perioadă nedeterminată.

Scopul asociaţiei este desfăşurarea unei activităţi altruiste pentru sprijinul femeilor şi a copiilor victime ale violenţei în familie sau aflate în dificultate socio-economică, în spiritul moralei creştine.

În baza OG 26/2000, prin Sentinţa civilǎ nr. 2803/13.05.2003 emisǎ de cǎtre Tribunalul Sibiu s-a înfiinţat Asociaţia Creştinǎ Germanǎ “Tabita”, iar prin Sentinţa civilǎ nr. 4136/01.07.2003 emisǎ de cǎtre Judecǎtoria Sibiu s-a schimbat denumirea din Asociaţia Creştinǎ Germanǎ “Tabita” în Asociaţia Casa de Femei Creştinǎ Germanǎ “Estera”. Ea este o instituţie privatǎ care oferǎ servicii sociale specializate.

Din noiembrie 2005, am fost acreditaţi ca furnizori de servicii sociale, de cǎtre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Sibiu, pentru a furniza servicii sociale în cadrul “Centrului pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie” care funcţioneazǎ ca Adăpost şi Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie.

Serviciile sociale pe care le oferim sunt:

 • găzduire pe perioadă determinată – pentru 22 de persoane
 • identificare şi evaluare a nevoilor personale;
 • consiliere psihologică
 • consiliere şi informare juridică
 • educaţie
 • servicii de îngrijire
 • servicii de asigurare a hranei şi a suplimentelor nutritive
 • educare a deprinderilor de viaţǎ independentǎ / viaţa de adult
 • servicii de bazǎ pentru activitǎţile zilnice
 • servicii de suport pentru activitǎţile instrumentate ale vieţii de zi cu zi
 • relaţionare şi comunicare interpersonalǎ
 • orientare profesionalǎ
 • servicii de îngrijire social-medicalǎ de naturǎ medicalǎ
 • promovare relaţii sociale (socializare), recreere şi petrecere a timpului liber
 • informare în domeniu
 • sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză
 • reintegrare socială
 • alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
%d blogeri au apreciat: