Selectează o Pagină

Despre asociaţie şi serviciile sociale oferite

 Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera este o persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, fără scop patrimonial, non-profit, apolitică, înfiinţată conform ordonanţei guvernului nr. 26/2000 şi a decretului lege 31/1954.

Asociaţia este o instituţie privatǎ care oferǎ servicii sociale primare şi specializate. A fost creată  în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie şi vine în ajutorul femeilor şi a copiilor lor care sunt în  aceasta situaţie. Asociaţia este un loc pentru protecţia victimelor violenţei în familie.

Are ca scop promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor  afectate de violenţa în familie, în vederea dezvoltarii fiecărui membru al familiei într-un mediu lipsit de violenţă. Se conduce în activitatea sa de Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie HG 686/2005 publicată în MO 678/28.07.2005.

Asociaţia facilitează dezvoltarea personală şi socială a femeilor cu sau fără copii victime ale violenţei în familie, ajută aceşti beneficiari să-şi realizeze potenţialul şi mai ales să obţină cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru integrarea reuşită a lor în societate, precum şi dezvoltarea de aptitudini şi comportamente non-violenţǎ pentru atingerea obiectivului “toleranţă zero” faţă de violenţa în familie.

Violenţa în familie reprezintă o realitate socială a cărei consecinţe nu poate fi ignorată.

Principalul obiectiv al asociaţiei a fost şi este de a îmbunătăţi eficienţa activităţilor de protecţie a victimelor violenţei în familie.

În decembrie 2005 am primit acreditarea,  iar în noiembrie 2008 şi 2011 reacreditarea ca furnizor de servicii sociale din partea Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Sibiu ca “Centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie”. În iunie 2014 am primit acreditarea ca furnizor de servicii sociale, pe perioadă nedeterminată pentru “Centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie”.  În ianuarie 2016 am primit licenţa de funcţionare pentru cele două servicii sociale care funcţionează în cadrul asociaţiei.

În cadrul „Centrului pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” funcţionează două servicii sociale: “Centru pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie” şi “Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie”.

Asociaţia s-a constituit pe o perioadă nedeterminată.

Întregul ansamblu de activităţi derulate în cadrul Asociaţiei vizează în special îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi a familiilor aflate în dificultate, reducerea gradului de marginalizare/excluziune a acestor persoane şi prevenirea unor fenomene sociale cum ar fi: violenţa domestică sau în familie, abandonul familial, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, consumul de substanţe nocive, etc.

 

Servicii oferite

 

Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera oferă prin serviciul social “Centru pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie” următoarele servicii:

 • identificare şi evaluare a cazurilor de violenţă în familie;
 • găzduire pe o perioadă determinată pentru femeile singure sau femei însoţite de copiii acestora;
 • îndrumare şi orientare în domeniu;
 • informare privind drepturile sociale;
 • consiliere şi asistenţă socială, psihologică şi juridică;
 • protecţie faţă de agresor;
 • consiliere/orientare vocaţională;
 • asistenţă medicală;
 • reinserţie socio-profesională;
 • alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate;
 • recreere şi petrecere a timpului liber.

 

Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera oferă prin serviciul social “Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie” următoarele servicii:

 • identificare şi evaluare a cazurilor de violenţă în familie;
 • găzduire pe o perioadă determinată pentru femei singure sau femei însoţite de copiii acestora;
 • protecţie faţă de agresor;
 • îngrijire personală;
 • asistenţă medicală;
 • îndrumare şi orientare în domeniu;
 • informare privind drepturile sociale;
 • consiliere şi asistenţă socială, psihologică şi juridică;
 • recuperare/reabilitare funcţională;
 • promovarea unui stil de viaţă independent şi activ;
 • integrare/reintegrare socială şi profesională;
 • educaţie extracurriculară;
 • consiliere/orientare vocaţională;
 • alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate;
 • recreere şi petrecere a timpului liber.

Centrul vă poate oferi sprijin atât prin telefon, cât şi prin e-mail sau prin stabilirea unei întrevederi.

 Date de contact:

Telefon: 0752261819; 0721162093

E-mail: casaestera_2005@yahoo.de

%d blogeri au apreciat: